La nostra mirada

Els nostres pilars son la psicomotricitat, la criança respectuosa i la música. Basades en la visió de la psicomotricitat relacional, entenem que els infants utilitzen el seu cos per a comunicar les seves emocions i necessitats. A través del cos els infants descobreixen el seu entorn, es van coneixent a ells mateixos i aprenen a respectar-se i a respectar als altres.

Utilitzem l’observació com a eina principal en la nostra manera d’acompanyar, ja que sentim que és des d’aquesta observació del joc dels infants que podem comprendre les seves necessitats autèntiques, tant en l’àmbit individual com en l’àmbit grupal. Així ens podem ajustar al màxim i oferir les propostes i materials més adequades pel seu creixement.

Oferim un espai de joc i moviment on volem que la música estigui sempre present d’alguna manera, ja sigui formant part dels nostres petits rituals amb instruments, on cantem i ballem, o en les històries cantades i cançons inventades.

També tenim molta cura del material que fem servir, buscant al màxim que siguin materials naturals y poc estructurats.

Volem que Berimbau sigui un espai ric i divers, que representi la diversitat cultural del barri a on està situat.

Les llengües que parlem a Berimbau, són el català i el castellà majoritàriament. 

També hi són presents el portuguès i l’anglès, tant en els contes i cançons, com per a comunicar-nos amb infants que tenen aquests idiomes com a llengua materna/paterna.